ICT melalui PnP


Pengajaran kelas Pemulihan Khas (Kamar As-Syifaa) berbantukan ICT ternyata memberi impak yang sangat baik kepada peningkatan penguasaan pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik.Program MYSTAR untuk murid-murid Tahun 6 yang berteraskan ICT.
Program MBMMBI dapat diperkukuhkan melalui penggunaan ICT.Pengajaran berbantukan ICT dilihat banyak menjadikan PnP berjalan dengan baik dan tumpuan yang lebih diberikan oleh pelajar berbanding kaedah pengajaran tradisional menggunakan papan tulis.


No comments:

Post a Comment